COFFEE MIRACRON

coffee miracron 01

Vải không dệt COFFEE MIRACRON

Là loại màng lọc đặc biệt cho cà phê được làm từ những sợi siêu mịn.

Mã số sản phẩm: YM-22D, YM-20D, YM-27E

COFFEE MIRACRON là màng lọc có tính hữu dụng cao được làm từ những sơi vải không dệt siêu mịn.

Sử dụng COFFEE MIRACRON, bạn có thể lọc được nước cà phê sạch không có bất kì chất dầu nào trên bề mặt cà phê. Bạn có thể thưởng thức mùi vị cà phê tinh khiết.

COFFEE MIRACRON cũng thích hợp đựng những loại bột mịn khác.

Đặc điểm:

 1. Đặc tính chiết xuất chất lỏng tuyệt vời
 2. Loại bỏ chất dầu không mong muốn
 3. Không làm bột cà phê rơi vào nước cà phê sau khi chiết xuất (tạo cặn).
 4. Cho mùi vị, hương thơm, màu sắc tuyệt vời của cà phê tinh khiết.
 5. Có đặc tính tốt hơn trong quá trình gia công, kích thước ổn định, độ dán kín và nóng lâu.

Sử dụng:

Thích hợp cho cà phê và đựng bột mịn.

Đặc điểm vật lý:

Product
number
Weight
(g/㎡)
Thickness
(mm)
Tensile strength
(N/5cm)
Elongation (%) Sealing adaptability
M.D C.D M.D C.D
YM-20D 20 0.145 69.3 19.1 15 31 Ultrasonic seal
YM-22D 22 0.172 65.9 17.4 16 22 Ultrasonic seal
YM-27E 27 0.155 57.4 20.5 14 18 Heat seal/Ultrasonic seal

A coffee-specific filter made with ultra-fine fibers

Product number: YM-22D, YM-20D, YM-27E

COFFEE MIRACRON is a high-functional filter made of ultra-fine fiber nonwoven fabrics.
Using COFFEE MIRACRON, you can get clear coffee liquid without any oily material on liquid surface. You can enjoy pure coffee taste.
COFFEE MIRACRON is also suitable for those which contain fine powder.

Characteristics

 1. Excellent extracting property.
 2. Remove undesirable oily material.
 3. No coffee powder pass through into coffee liquid.
 4. Can extract excellent taste, aroma, color tone of pure coffee.
 5. Superior in processabirity, dimensional stability,sealability,hot-tac property.

Uses

Suitable for coffee and those which contain fine powder.

Physical properties

Product
number
Weight
(g/㎡)
Thickness
(mm)
Tensile strength
(N/5cm)
Elongation (%) Sealing adaptability
M.D C.D M.D C.D
YM-20D 20 0.145 69.3 19.1 15 31 Ultrasonic seal
YM-22D 22 0.172 65.9 17.4 16 22 Ultrasonic seal
YM-27E 27 0.155 57.4 20.5 14 18 Heat seal/Ultrasonic seal
 • Material : Polypropylene,Polyethylene and Polyester
 • Measuring Method : By test method for synthetic long -fiber non-woven fabrics of Japan Chemical Fibers Association.
 • * The above physical properties are measured, but are not guaranteed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>