Lưới lọc trà / Woven mesh filters

Màng lọc dạng lưới của chúng tôi đại diện cho mục tiêu sử dụng quá trình nở đồng đều để mang lại hoàn toàn hương vị của nguyên liệu cơ bản của thức uống. Các dòng sản phẩm của chúng tôi bắt đầu từ màng lọc TEAROAD được làm từ nylon đến hiện tại bao gồm cả các sản phẩm được kết hợp giữa các đặc tính ép nhiệt và phân hủy sinh học.

Our woven mesh filters represent filters for beverage purposes that utilize a uniform opening to fully bring out the flavor of the original ingredients. Our lineup, which began with our TEAROAD filter made from nylon, currently include products that incorporate heat sealing properties and biodegradability.