Màng lọc vải không dệt / Nonwoven Fabric Filters

Từ Màng lọc cho Trà đến sản phẩm COFFEE MIRACRON dành riêng cho chiết xuất cà phê, những dòng sản phẩm khác nhau của Màng lọc vải không dệt đã đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng.

From our economic filters for tea to our COFFEE MIRACRON product dedicated to extracting coffee, our diverse line up of Nonwoven Fabric Filters meets a variety of needs.

TEAROAD SOILON NW

TEAROAD SOILON NW
TEAROAD EIGHT

TEAROAD EIGHT
TEAROAD SEVEN

TEAROAD SEVEN
COFFEE MIRACRON

COFFEE MIRACRON