Túi lọc trà / Tea bag

Từ SOILON và những Màng lọc lưới khác đến Màng lọc vải không dệt đã kết hợp nhiều chức năng đa dạng, khách hàng có thể chọn loại màng lọc thích hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Theo yêu cầu của bạn, Túi lọc trà có tem có thể phù hợp với tem được thiết kế in ấn riêng cho sở thích của khách hàng.

From SOILON and other woven mesh filters to Nonwoven Fabric Filters that incorporate a variety of functions, you can choose the filter that best fits your needs. At your request, tea bags with tags can be fitted with a tag featuring an original printed design prepared to your liking.