TEAROAD SOILON NW

Vải không dệt TEAROAD SOILON NW

Là 1 sản phẩm thân thiện với môi trường, màng lọc phân hủy sinh học

Mã số sản phẩm: NW030

TEAROAD SOILON NW là 1 loại màng lọc được làm từ nguyên liệu sinh học được biết đến như: polylactic acid, nguyên liệu cơ bản từ tinh bột thực vật.

Chôn sản phẩm này vào trong đất sau khi sử dụng, vi sinh vật sẽ phân hủy hoàn toàn nhờ quá trình thủy phân những mảnh vụn. Là bản chất của màng lọc dùng cho thức uống được tạo ra với loài người và môi trường như 1 ưu tiên hàng đầu.

Đặc điểm:

 1. Sử dụng tinh bột thực vật như nguyên liệu cơ bản, sản phẩm này được sản xuất thông qua quá trình bao gồm lên men và trùng hợp lactic acid. Sau đó polylactic acid được làm thành sợi và dệt lại với nhau. Khả năng tạo điều kiện cho quá trình nở như nhau và cấp độ thấm tốt nhất đã làm cho loại màng lọc dành cho trà này hoàn hảo khi sử dụng với trà lá.
 2. Không chất gây hại nào được phát hiện ra trong quá trình chiết xuất trong nước nóng. SOILON phù hợp với thực phẩm, phụ gia hay những tiêu chuẩn khác theo Tiêu chuẩn Vệ Sinh Thực Phẩm (Số 370).
 3. Trong quá trình phân hủy SOILON trong đất, theo quá trình thủy phân, vật liệu hoàn toàn được phân hủy bởi vi sinh vật, sau đó trở thành nước và CO2. Tốc độ của sự phân hủy quy mô lớn phụ thuộc nhiệt độ, độ ẩm và độ PH của đất cũng như loại và số lượng vi sinh vật hiện diện.
 4. Khi đốt cháy SOILON, khí độc (ví dụ như dioxin) không xuất hiện. Sự hoạt động của Carbon dioxide cũng ít hơn chất dẻo thông thường.
 5. Polylactic acid, nguyên liệu của SOILON, được báo cáo có đặc tính kìm hãm vi khuẩn và chống nấm mốc.
 6. Thực vật, những loại có thể phục hồi, được sử dụng như nguyên liệu cơ bản của SOILON, vì vậy hữu ích để làm nền tảng cho phát triển 1 xã hội bền vững. Khía cạnh này cho phép chúng tôi là hội viên “GreenPla” (Số 243)

GreenPla là gì?

“GreenPla” là thương hiệu được đăng kí bởi Hiệp hội Chất Dẻo Sinh Học Nhật Bản (JBPA), là 1 tổ chức Phi lợi nhuận liên kết trong việc học tập, nghiên cứu và phát triển để xúc tiến thương mại chất dẻo, những chất liệu được làm từ nguồn tài nguyên không phải dầu mỏ và phân hủy sinh học. Công ty Yamanaka Industry là 1 hội viên của JBPA” Mark”.

Sử dụng:

Dành cho trà xanh, trà đen, trà sức khỏe, trà thảo mộc,…

Đặc tính vật lý:

Product number Weight
(g/㎡)
Thickness
(mm)
Tensile strength
(N/5cm)
Elongation (%) Sealing adaptability
M.D C.D M.D C.D
NW030 30 0.21 65.00 30.00 15.00 15.00 Ultrasonic seal

An environmentally-friendly, biodegradable filter

Product number: NW030

TEAROAD SOILON NW is a filter made with the biomass material known as polylactic acid, the base material of which is plant starch.
Burying this product into the ground after use causes microorganisms to completely break it down after being hydrolyzed into shoter fragmen.Such is the nature of this filter for beverage use created with mankind and the environment as a top priority.
TEAROAD SOILON NW features a more attractive price than the woven mesh filters in the SOILON series.

Characteristics

 1. Using plant starch as its base material, this Nonwoven Fabric Filter is manufactured through processes that include lactic acid fermentation and polymerization of lactic acid.
 2. No harmful matter is detected upon extraction using boiling water. Deemed to be compliant with food, additive and other standards under the Food Sanitation Act (No. 370).
 3. Upon burying SOILON NW in the ground, following hydrolysis, the matter is completely broken down by microorganisms, after which it is eventually turned into water and CO2 (materials cited). The speed of degradation varies largely depending on the temperature, moisture and PH level of the soil, as well as the types and number of microorganisms present.
 4. When burning SOILON NW,the harmful gas (dioxin etc.) is not generated. Also the generation of greenhouse gas (carbon dioxide) is less than usual plastic. (reference literature)
 5. Polylactic acid, the material used in SOILON NW, has reported to have bacteriostatic and mildew-proof properties.
 6. Plants, which are renewable, are used as the basic materials in SOILON NW, thereby helping to contribute to the development of a sustainable society. This aspect has enabled us to acquire “GreenPla” membership (No. 1023).

Environmental circulation of polylactic acid

Environmental circulation of polylactic acid

What’s GreenPla

GreenPla

“GreenPla” is a registered trademark of the Japan BioPlastics Association (JBPA), which is a N.P.O. engaging in study, research and development to promote commercialization of plastics which are made from non-petroleum resources, and are biodegraded. Yamanaka Industry Co., Ltd. is a member of the JBPA “Mark”. For more details, please access the JBPA homepage.

User

Filters for green tea, black tea, healthcare tea, herb tea and others

Physical properties

Product number Weight
(g/㎡)
Thickness
(mm)
Tensile strength
(N/5cm)
Elongation (%) Sealing adaptability
M.D C.D M.D C.D
NW030 30 0.21 65.00 30.00 15.00 15.00 Ultrasonic seal
 • Material : Polylactic acid
 • Measuring Method : JIS L-1906:2000 Test methods for non -woven fabrics made of filament yarn.
 • * The above physical properties are measured, but are not guaranteed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>